Ego ve Özgüven Arasındaki Fark Nedir?

Ego ve Özgüven Arasındaki Fark Nedir?

deneme yazisi durmadan buraya gelecek deneme 12 #44 ASdqek


Ego ve özgüven arasındaki fark çoğu kişi tarafından bilinmese de bu ikisi arasında ciddi bir fark vardır. Ego, kişinin kendisinde olmayan özellikleri varmış gibi göstermeye çalışarak, üstün görünme çabasına denir. Egoist insanlar çevresine karşı kendisini büyük göstermeye çalışır ve asla mütevazi değildir. ‘’Ben’’lik duygusu ile doludur. Genellikle yaptığı işler laftadır ve en ufak başarısını büyüterek kendisini diğer insanlardan farklı görür.Özgüven ise egodan çok farklıdır. Özgüven, kişinin kendi becerilerinin, başarılarının farkında olması ile ortaya çıkar. Özgüven için tecrübe gereklidir. Özgüven sahibi olan kişiler benlik duygusundan uzaktadırlar. Sadece yapabileceklerinin, başarılarının ve niteliklerinin farkındadırlar. Yaptıklarını dile getirir ve bundan gurur duyarlar.Egoist dediğimiz ego sahibi kişiler genelde kendilerini yüceltirken, özgüven sahibi kişiler çevresi tarafından takdir edilir. Ego kişinin yerinde saymasına neden olur, özgüven ise kişinin daha da ilerlemesini ve gelişmesini sağlar. Özgüven tecrübe ile artar iken, egonun cehalet ile arttığı söylenebilir. Egosu olan kişilerin bilgisi ve becerisi laftadır, özgüveni olan kişiler ise bilgisini ve becerilerini icraat ile yansıtmaktadır. Ego ve özgüven arasındakien büyük farklardan biri bakış açısıdır. Ego, kişinin kendisinden hep olumlu bahsetmesini sağlarken, özgüven kişinin kendisinden bahsederken olumlu ve olumsuz objektif şekilde bakmasını sağlar. Egoist kişilerin konuşmalarında ben kelimesi çok geçmektedir, özgüven sahibi kişiler ise cümlelerinde özne kullanmaya ihtiyaç duymaz. Özgüven sahibi kişiler ‘’Herkes eşittir, kimse benden aşağıda değil, insanların hakkımda ne düşündüğünü umursamıyorum’’ cümleler içerisindedir. Kısacası, ego başkası gibi görünmektir, özgüven kendin olmaktır. Buna dayanarak egonun  ikiyüzlülük ile bağlantılı olmasının yanı sıra bir kişilik bozukluğu olduğunu da söyleyebiliriz. Ne derler bilirsiniz işidir kişinin aynası.